Siirry suoraan sisältöön

MonarchE, faasi 3. Suuren riskin hormonipos. rintasyöpä: abemasiklibin lisäys liitännäishoitoon kahden vuoden ajan. Aiemmin raportoitu positiivinen IDFS ja DRFS -tulos.

Keskimääräinen seuranta 54 kk.
IDFS HR 0.680 (95% CI, 0.599 – 0.772) ja
DRFS HR 0.675 (95% CI, 0.588 to 0.774)
eli paremmat kuin 3 -ja 4-v. seurannoissa.

OS -interim analysis: ei tilastollisesti merkitsevää eroa tutkimushaarojen välillä. HR 0.903 [95% CI, 0.749 to 1.088].

Adjuvant Abemaciclib Plus Endocrine Therapy for Hormone Receptor–Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Negative, High-Risk Early Breast Cancer: Results From a Preplanned monarchE Overall Survival Interim Analysis, Including 5-Year Efficacy Outcomes