Siirry suoraan sisältöön

Leikattu NSCLC, n=85, 48 % Stage I. ctDNA:n -keräys pre -ja postoperatiivisesti. Lisäksi kasvaimen volyymin mittaus toisena prognostisena tekijänä -> riskiryhmien muodostus.

ctDNA:n havaitsemiseen käytettiin tuumori-agnostista paneelia, eli tietoa kasvaimen geneettisestä profiilista ei tarvittu.

Preoperatiivinen ctDNA, havaittiin 60 %:ssa.
Jos ei havaittu -> yhteys taudin uusiutimis -ja kokonaiselossaoloriskiin (RFS HR 2.14, p=0.06 ja OS HR 3.29, p=0.047).

Postoperatiivinen ctDNA
Jos ei havaittu -> tilastollisesti merkitsevä yhteys RFS (HR 2.8, p=0.01) ja OS (HR 3.99, p=0.0053)

Jos ctDNA katosi hoidon jälkeen -> ennuste yhtä hyvä kuin niillä joilla ei todettu preoperatiivisesti.

Kun lisättiin radiologinen tuumorivolyymi ctDNA -luokitukseen, tutkijat muodostiva kolme ennusteryhmää.

Discussionista:
– tutkimus tehty ennen IO-(neo)adjuvanttihoitoja.
– tuumori-agnostinen paneeli kliinisesti käyttökelpoinen
– tuumorivolyymin mittaus itsenäinen prognostinen tekijä -> jos yhdistää ctDNA -tutkimukseen voitaneen tehdä tarkempi ennustus
– adjuvanttihoidon intensifiointi tai personointi ctDNA:n perusteella?

https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(23)05072-X/fulltext Circulating tumor DNA and radiological tumor volume identify patients at risk for relapse with resected, early-stage non-small-cell lung cancer