Siirry suoraan sisältöön

Faasi 2, n=192. Munuaissyövän 1. linjassa nivolumabi ja ipilimumabi modifioituna (neljä kertaa 12 viikon välein) vs. normaalisti (neljä kertaa kolmen vko välein).

Gr 3-5 haittoja vähemmän modifioidussa 32.8 % vs. 53.1 % (HR 0.43, 90%CI; 0.25-0.72, p=0.0075).

12 kk PFS 46.1 % modifioidussa ryhmässä, (joka ei yltänyt ennalta määrättyyn tutkimuksen tavoitteeseen.)

21 kk seurannassa ORR 45.3 % vs. 35.9 kk ja PFS 10.8 kk vs. 9.8 kk.

Tutkijat pitävät tehotuloksia hyväksyttävinä ja mahdollisena strategiana vähentää ipin aiheuttamia haittoja.

https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.23.00236 Standard Versus Modified Ipilimumab, in Combination With Nivolumab, in Advanced Renal Cell Carcinoma: A Randomized Phase II Trial (PRISM)