Siirry suoraan sisältöön

28 randomoitua tutkimusta, 16 976 potilasta. IO -hoidon lisääminen ei tilastollisesti merkitsevästi lisännyt hoitoon liittyviä kuolemia (OR 1.76, 95% Ci 0.95-3.25, p=0.073).

40 kuolemaan johtanutta IO-haittaa, joista pneumoniitti yleisin (kuusi kuolemaa). Vertailuhaaroissa (ei IO-hoitoa) 13 kuolemaan johtanutta lääkehaittaa.

IO -hoidon lisääminen lisäsi Gr3-4 haittoja merkittävästi (OR 2.73, 95%CI 1.98-3.76, p<0.0001). Plasebokontrolloidussa adjuvanttitutkimuksissa IO -hoidot lisäsivät merkittävästi kuolemaan johtaneita haittoja (HR 4.02, p=0.044) ja Gr3-4 haittoja (HR 5.31, p<0.0001), mutta ei neoadjuvanttitutkimuksissa (HR 1.11, p=0.84) ja (HR 1.17, p=0.23)

Treatment-related adverse events, including fatal toxicities, in patients with solid tumours receiving neoadjuvant and adjuvant immune checkpoint blockade: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials – The Lancet Oncology