Siirry suoraan sisältöön

Aiemmin jo julkaistu MCL Elderly tutkimus: yli 60 v., kantasolusiirtoon sopimattomat potilaat, randomoitiin R-CHOP vs. R-FC ja edelleen saamaan rituksimabi vs. interferoni -ylläpitohoitoa. FC -ryhmässä enemmän tehoa mutta enemmän haittoihin liittyviä kuolemia. Rituksimabi -ylläpitohoito oli parempi kuin interferoni.

Tässä tutkimuksessa arvioitaan induktio-hoidon jälkeen tutkittu MRD (minimal residual disease) nestebiopsialla (qPCR), ennustiko se taudin uusiutumista ja tehoa rituksimabihoidolle.

Negatiivinen MRD -> pidempi PFS ja lisäksi selvä hyöty rituksimabi-ylläpitohoidon hyväksi (vrt. interferoniin) (OS; HR, 0.37 [95% CI, 0.20 to 0.68]).

Positiivinen MRD -> rituksimabi -ylläpitohoidon hyöty pienempi (PFS-HR, 0.51 [95% CI, 0.26 to 1.02]).

Discussionista:
– Rituksimabi -ylläpitohoitoa ei voi jättää pois vaikka MRD:tä ei havaittaisi indukiohoidon jälkeen
– Rituksimabi -ylläpitohoidon merkitys epäselvempi, jos MRD todetaan induktiohoidon jälkeen -> tarvitaan muita hoitoja
– Jos MRD pos. -> mediaani RFS n. 1 vuosi
– Tutkimuksessa saatiin määritettyä MRD qPCR:llä 80 %:lla -> NGS tai ddPCR voisi olla herkempiä menetelmiä

https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.23.00899 Predictive Value of Minimal Residual Disease for Efficacy of Rituximab Maintenance in Mantle Cell Lymphoma: Results From the European Mantle Cell Lymphoma Elderly Trial