Siirry suoraan sisältöön

Kaksi randomoitua tutkimusta Itävallassa, Sakassa ja Espanjassa. n= 393. Primaari tuumoriresektio (PTR) vs. ei resektiota levinneessä suolistosyövässä. Oireilevia primaarituumoreita ei otettu mukaan.

Kemoterapiaa ei annettu 6.4 %:lle (ei leikkausta) vs. 24.1 %:lle (PTR)

OS 16.7 kk (PTR) vs. 18.6 kk (ei leikkausta), p=0.19

Enemmän vaikeita haittoja ei-leikatuille.

Primary Tumor Resection Before Systemic Therapy in Patients With Colon Cancer and Unresectable Metastases: Combined Results of the SYNCHRONOUS and CCRe-IV Trials