Siirry suoraan sisältöön

Paikallisesti edennyt NSCLC, jossa PD-L1 yli 50 % ja johon kemosädehoito -indikaatio, n=25.

Pembrolitsumabi x 3 -> PET-TT -> sädehoito kasvaimiin (55 Gy jos koko yli 20 cc ja 48 Gy jos alle) -> pembrolitsumabi x 14.

Kahdella (8 %) tauti eteni neoadjuvanttihoidon aikana, ORR 48 %.

1-vuoden PFS 76 %, mediaani PFS 26 kk

1-vuoden OS 92 %, 2-vuoden OS 76 %.

Discussionista:
– Tällä protokolla mahdollista välttää kemoterapia
– Adaptoidulla sädehoidolla pienempi annos – > vähemmän haittoja?
– Immunoterapia toimii paremmin neoadjuvanttiasetelmassa (?), vrt. standardihoito jossa duvalumabi annetaan kemosädehoidon jälkeen

https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.23.00627 Selective Personalized RadioImmunotherapy for Locally Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer Trial (SPRINT)