Siirry suoraan sisältöön

Uroteelikarsinooman hoito, vähintään yksi aiempi hoitolinja.
Faasi 2, open-label, n=1834, joista 324:lla (17.7%) todettiin FGFR3 tai muu FGFR -geenimuutos (61 fuusio/uudelleenjärj. ja 324 SNV) -> näistä 263 mukaan.

Kohortti A ->FGFR3 -muutokset (n=204),
Kohortti B -> muut FGFR -muutokset
Kohortti A jaettaan pemigatinibin jatkuvaan (CD) ja tauotettuun annosteluun (ID)

Kaikille pemigatinibi.

Kohortti A-CD: ORR 17.8%, DOR 6.2 kk, PFS 4 kk, OS 6.8 kk
Kohortti A-ID: ORR 23.3 % , DOR 6.2 kk, PFS 4.3 kk, OS 8.9 kk
Kohortti B: ORR 6.8 %

G3 haittoina stomatiitti (8.8%), anemia (8.1 %), vti (7.3 %)

Discussionista:
– Pemigatinibilla aktiivisuutta myös FGFR3 -mutaatioissa (FGFR2 lisäksi, johon käyttöaihe)
– ORR ei yltänyt kliiniseen merkitsevyyteen (protokollan mukaan 35 %)
– Erdafitinibilla ja enfortumabi -vedotiinilla samassa ryhmässä ORR > 40 %
– Vasteet vaikuttaisivat riippuvan mutaatiosta, PI3K -linjan mutaatiot korreloivat heikompaan tehoon

https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(23)05064-0/fulltext Pemigatinib for metastatic or surgically unresectable urothelial carcinoma with FGF/FGFR genomic alterations: final results from FIGHT-20