Siirry suoraan sisältöön

NATALEE -tutkimus. Faasi 3, n=5101. Stage II tai III, hormonipositiivinen, HER2 -neg. rintasyöpä. Postmenopausaaliset tai premenop. + goserelin. Liitännäishoitona normaali liitännäishoito ja aromataasi-inhibiittori + ribosiklibi / plasebo 3 vuoden ajan.

3-vuoden invasive disease-free survival 90.4 % vs. 87.1 %, (HR 0.75; 95% CI, 0.62 – 0.91; P=0.003)

Ribosklibiryhmässä haittana enemmän etenkin neutropeniaa ja maksa-arvojen nousua.

Ribociclib plus Endocrine Therapy in Early Breast Cancer