Siirry suoraan sisältöön

IMvigor130 -tutkimus: uroteelikarsinooman 1. linja, siplatiini/karboplatiini + gemsitabiini yhdistettynä atetsolitsumabiin / placeboon.
Tutkimuksessa todettiin PFS -hyöty, mutta ei OS -hyötyä, tutkimushaaran hyväksi.
Alaryhmäanalyysissä atetolitsumabi + sisplatiiniilla hoidetuilla oli suurempi PFS ja OS-hyöty kuin ate+karboplatiinilla hoidetuilla (HR 0.73, vs. 0.84) ja (HR 0.73 vs. 0.91).

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sisplatiinihoidon immnomodulatorista vaikutusta kasvaimessa ja sen mikroympäristössä, joka mahdollisesti selittää eron.

  • Sisplatiinin käyttö johti suurempaan määrään immuunivälitteisten geenien ekpressioon immuunisoluissa periferisen veren RNA -sekvensoinnissa.
  • Atetsolitsumabin lisäys sisplatiiniin (mutta ei niinkään karboplatiiniin) johti entistä suurempaan immuunivälitteisten geenien ekspressioon.
  • Sama yliekspressio todettiin uroteelikarsinoomasolumalleissa, niissä todettiin myös sisplatiinin aiheuttama PD-L1 -proteiinin lisääntynyt ilmentyminen verrattuna karboplatiinilla hoidettuun.
  • Co-culture -mallissa sisplatiini aiheutti karboplatiinia enemmän immuunisolujen aktivaatiota ja soluvältteistä tuhoa tuumorisoluja kohtaan.

Discussion:
– Sisplatiinilla ja karboplatiinilla eroja immunomodulaatiossa
– IO -hoidon kombinaatiolääkkeellä on merkitystä tehoon.
– Atetsolitsumabin ja pembrolitsumabin lisäyksellä platinahoitoon ei saatu hyötyä, koska mukana oli myös karboplatiinillla hoidettuja? (vrt. nivolumabilla saatuun hyötyyn, jossa vain sisplatiinilla hoidettuja)


https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(24)00002-8 Immunomodulatory effects and improved outcomes with cisplatin- versus carboplatin-based chemotherapy plus atezolizumab in urothelial cancer