Siirry suoraan sisältöön

Faasi 3, n=577, NSCLC, adenoca, ei akt.mutaatioita, aiemmin vastannut (yli 4kk) IO -hoidolle ja platinakemoterapialle. Randomointi sitravatinibi + nivolumabi vs. dosetakseli. Sitravatinibi on TKI joka muuttaa tuumorin mikroympäristöä immunostimulatoriseksi.

OS 12.2 vs. 10.6 kk (HR 0.86; 95%CI 0.70-1.05, p=0.144)

PFS 4.4 kk vs. 5.4 kk (p=0.452)

ORR 15.6 % vs. 17.2 % (p=0.597)

Eli tutkimushaara ei ollut parempi.

https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(23)04019-X/fulltext SAPPHIRE: phase III study of sitravatinib plus nivolumab versus docetaxel in advanced nonsquamous non-small-cell lung cancer