Siirry suoraan sisältöön

Kiinalainen faasi 2, n=139. Triplanegatiivinen, metastaattinen rintasyöpä, 1. linja.

Potilaat jaettiin ryhmiin molekyyligeneettisen profiilin mukaan (Luminal androgen receptor(LAR);[LAR-HER2mut, LAR-PIK3/AKTmut, LAR-PIK3/AKTwt], immunomodulatory, basal-like immune-suppressed (BLIS), mesenchymal -like (MES); [MES-PI3K/AKTmut, MES-PI3K/AKTwt].

Randomoitiin kussakin ryhmässä: nab-paklitakseli (kontrollihaara) vs. nab-paklitakseli + tutkimuslääke.

Tutkimuslääkkeinä käytettiin ->
LAR-HER2mut: pyrotinibi (n=3)
LAR-PI3K/AKTmut: everolimuusi (n=18)
Immunomodulatory: camrelizumabi + famitinibi (anti-PD1 + VEGF-tki) (n=59)
BLIS ja MES-PI3K/AKTwt: bevasitsumabi (n=58)
MES-PI3K/AKTmut: everolimuusi (n=1)

PFS 11.3 kk vs. 5.8 kk, (HR 0.44, 95%CI 0.30-0.65)

Kaikissa haaroissa nähtiin hyöty.

Jatkossa tulossa faasi 3 -tutkimuksia, joissa eri molekyyligeneettisetprofiilit edustettuina omina haaroina.

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(23)00579-X/fulltext Optimising first-line subtyping-based therapy in triple-negative breast cancer (FUTURE-SUPER): a multi-cohort, randomised, phase 2 trial