Siirry suoraan sisältöön

Faasi 3 -tutkimus. Atetsolitsumabi + kemoterapia (n=451) vs. pbo+kemoterapia (n=400) vs. atetsolitsumabi (n=362).

Ate + kemo vs. pbo + kemo: OS 16.1 kk vs. 13.4 kk, HR 0.85 (95%CI: 14.2-18.8 kk, p=0.023). PFS 8.2 kk vs. 6.3 kk (p=0.007).

Ate vs. pbo+kemo: OS 15.2 kk vs. 13.3 kk, HR 0.98 (95%CI: 0.82-1.16).

Tutkimuksessa alunperin kaksi haaraa: ate + karboplatiini vs. karboplatiini, (sisplatiinille soveltumattomat potilaat). Myöhemmin protokollan muutoksen myötä otettiin myös sisplatiinille soveltuvat potilaat ja sisplatiinin käyttö sallittiin kliinikon harkinnan mukaan. Lisäksi lisättiin kolmas haara (single-ate), tähän haaraan otettiin ainoastaan PD-L1 -positiivisia potilaita. Aiemmissa primaari -ja sekundaarianalyyseissa OS -trendi kombohaaran hyväksi. Alaryhmä-analyysissä sisplatiini-hoidetuilla parempi hyöty aten lisäyksestä, samoin jos PD-L1 IC2/3.

Atezolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy in untreated locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (IMvigor130): final overall survival analysis results from a randomised, controlled, phase 3 study – The Lancet Oncology

Atezolizumab monotherapy versus chemotherapy in untreated locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (IMvigor130): final overall survival analysis from a randomised, controlled, phase 3 study – The Lancet Oncology